นโยบายทางธุรกิจ

การจัดส่งสินค้า

ทาง All-D จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ที่อยู่ในโครงการของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จุดจัดสรรพื้นที่ในส่วนของสโมสรแต่ละโครงการและพื้นที่ส่วนกลาง และจะจัดส่งภายใน 10 วัน หลังจากได้รับชำระเงินค่าสินค้า

 

การยกเลิกการสั่งซื้อ

กรณีที่ลูกค้าประสงค์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 3 วัน

ทาง All-D ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ภายใน 14 วันและจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 21 วัน

 

การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาคืน ณ จุดรับสินค้า ในส่วนพื้นที่จัดสรรของสโมสรแต่ละโครงการ ภายใน 3 วัน หลังจากรับสินค้า

Visitors: 29,034